Retkiä Nerosjärvelle

Kivisaaret Nerosjärvellä, Kauhasalon kaakkoispuolella.
Kivisaaret Nerosjärvellä, Kauhasalon kaakkoispuolella.

Nerosjärvi on eräs Kokemäenjoen vesistön latvavesi, joka sijaitsee Lammilla, Evon retkeilyalueen luoteispuolella. Nerosjärven yläpuolella sijaitsee kahteen suuntaan laskeva Vesijako, ja alapuolella Kuohijärvi, joka laskee Kukkian kautta Roineeseen. Vedenpinnan taso Nerosjärvessä on noin 93,5 mmpy. Järvi on sokkeloinen ja kivinen, ja soveltuu hyvin melontaretkeilyyn. Sen keskellä on kaksi isoa saarta, Kauhasalo ja Ruotsinsalo, sekä useita pienempiä saaria, joita paikoin yhdistävät mantereeseen kesämökeille vievät polkusillat. Kivisyydestä johtuen järvellä on suhteellisen vähän veneliikennettä.  Alueen maat ovat pääosin yksityismaita, ja järvellä on jonkin verran mökkejä, mutta mökitöntä rantaviivaa on edelleen paljon. Huollettuja tulistelupaikkoja ei tiettävästi järvellä ole; vesiretkeilijöille palveluita tarjoaa lähinnä Tervaniemen leirintäalue Luukunkosken yläpuolella.

Kävimme kiertämässä Nerosjärveä juhannuksen jälkeisellä viikolla kanootilla Paavon ja koiran kanssa. Myöhemmin viikolla kävin melomassa järven saaristoa yksin. Järvi osoittautui oivaksi päiväretkikohteeksi, ja sopivalla majoitteella varustautuen sinne voisi mennä yön yli retkillekin. Kivinen järvi tarkoitaa tosin myös kivikkoista maastoa, joten teltan paikkaa voisi joutua etsimään. Hiekkarantoja järveltä ei löytynyt, mutta satunnaisia rantakallioita kylläkin. Nerosjärvellä esiintyy raukkeja, vesieroosion aiheuttamia syöpymärakenteita rantakivissä. Koetin bongata niitä matkan varrelta, mutta löydökset jäivät vähäisiksi ja vaatimattomiksi. Niitä kyllä löytyi, mutta vain yksittäisissä kivissä ja pienialaisina. Olipahan kuitenkin jotain etsittävää. Eräästä saaresta löysin myös hylätyn mökin, savusaunan rauniot ja romahtaneen pirtin. Ja majavan pesän.